Heks van het Noorden

 

Bol kijken:

Om inzichten en visioenen te krijgen. Dit doe je door middel van je derde oog.

 

Helderziendheid is een buitenzintuiglijke waarnemingsvorm.
Iemand die helderziend is kan eigenlijk van alles waarnemen,

dit kan variëren van kleuren en energiebanen om iemands lichaam,

tot het zien van gestalten of zelfs vooruitzien.

Door middel van symbolen, kleuren of energieën die waargenomen worden door een helderziende, bijvoorbeeld bij de behandeling van een cliënt,

kan de helderziende via een intuïtieve interpretatie waarnemen

waar het probleem zich bevindt.


Eigenlijk is de helderziende op dat moment de antenne

of wel de ontvanger van helpers uit de geesteswereld.

Deze helpers beschikken over de instrumenten om iemand te kunnen helpen en

te doorgronden en een helderziende heeft de mogelijkheid om deze boodschappen

te kunnen vertalen omdat zijn/ haar antenne dit kan opvangen.


Daarom zijn mensen met een heldere gave mediums van de helpers uit de geesteswereld.
Zij zijn in staat de tolk te zijn van de informatie

waarmee iemand verder kan worden geholpen met een klacht.
Zij ontvangen die boodschappen door heldere waarnemingen.

Intuïtie speelt bij deze waarnemingen een grote rol omdat als een persoon beelden of symbolen ontvangt omtrent een klacht hij de interpretatie van de symbolen en

tekens moet kunnen doorzien.

 

 


Een helderziende kan voor kortere of langere tijd voelen wat er in een cliënt omgaat

en op die manier dichtbij het snappen van een probleem of knelpunt komen.
Beelden die een helderziende waarneemt worden gezien met

het zogenaamde derde oog, ook wel het voorhoofdchakra genaamd.

Een helderziende kan ook in sommige gevallen door met een persoon in aanraking

te komen zijn geschiedenis waarnemen of spullen, mensen of plekken weten

te benoemen die voor die persoon belangrijk zijn maar die de helderziende

in kwestie eigenlijk niet kan weten.
Een helderziende kan ook dingen zien die nog niet gebeurd zijn

en zodoende een soort visioenen hebben van de toekomst.


Er vanuit gaande dat tijd en ruimte eigenlijk meer een aardse afspraak is

en dat tijd en ruimte overbrugbaar zijn en er vanuit een hele andere

tijdsredenering kan worden waargenomen,

kan de helderziende soms beelden ontvangen van de helpers

uit de geesteswereld die hem iets willen tonen waarmee

hij iets kan voorkomen of bijsturen.

Een helderziende is eigenlijk een werktuig van helpers uit de geesteswereld,

dit geldt trouwens voor alle andere heldere gaven ook.


We hebben slechts de mogelijkheid de antenne te zijn

en de vertaler van dat wat ons wordt doorgegeven.

 

 

 

 

Thuis is in je Ziel en die heb je altijd bij je!

 

XXX Anneke